Vị trí: cuối thẻ :

Mặt hổ phù bằng đồng để trấn nhà G246

+ Chất liệu và hoàn thiện: bằng đồng (tại Việt Nam)
+ Kích thước (đường kính): 10cm
+ Khối lượng: 350g
+ Ý nghĩa: Mặt hổ phù dùng để trấn nhà, tịch tà, hóa sát…
+ Cách sử dụng: Treo trước nhà
+ Giá:1,122,000 VNĐ
Mat ho phu 02 Mặt hổ phù bằng đồng để trấn nhà G246

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>