Vị trí: cuối thẻ :

nơi bán Mặt hổ phù

Mặt hổ phù bằng đồng để trấn nhà G246

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt hổ phù bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: Mặt hổ phù dùng để trấn nhà, tịch tà, hóa sát… + Cách sử dụng: Treo trước nhà + Giá:1,122,000 VNĐ